I över 20 års tid har effektiva arbetsvanor sverige ab hjälpt människor att hitta bättre arbetsvanor i vardagen. Inte sällan spiller det över på privatlivet och blir ett nytt sätt att leva på.

Företagets grundare kom i kontakt med Kerry Gleeson 1983, som startade Institutet for Business Technology. Genom hans seminarier och personliga guidning skapades ett koncept som ger dramatiskt bättre arbetsflöden och fungerande planering. Sedan dess har vi utvecklat konceptet och idag arbetar vi med Personlig Effektivitet både i Sverige och utomlands. Vi har utbildat medarbetare både i mindre lokala och större internationella organisationer. Exempel på kunder vi har jobbat med är E.ON, Vattenfall, OKG, Tetra Pak AB, Lunds kommun och Region Skåne.

Eva Jansén

Jobbar med att kartlägga och effektivisera arbetsprocesser. Håller föreläsningar, workshops och har individuell stöttning inom personlig-, avdelningsoch projekteffektivitet samt processkartläggning. Har en bakgrund som exportkoordinator och IT-projektledare. Eva är internationell ekonom och utbildad ICF coach på PCC nivå. Hon arbetar främst i Skåne, men har även nationella och internationella uppdrag.

Jeanette Persson

Ägare av Effektiva Arbetsvanor i Sverige AB. Jeanette har arbetat med Personlig Effektivitet i 20 år i olika former, allt från Arbetseffektivitet, Möteseffektivitet och Lean Office. Hon är jurist i botten och har även utbildning i Projektledning, IPU Profilanalys och ”Det Coachande Ledarskapet”. Företag som anlitar Effektiva Arbetsvanor är bl. a Vattenfall, IKEA, Alfa Laval och OKG/E.ON. Vi arbetar globalt.

Louise Widén

Arbetar som utbildningskonsult och coach. Genomför utbildningar, seminarier och individuella program inom personlig effektivitet, projektledning, effektiva möten och stresshantering. Har en bakgrund som ekonom, affärssystemskonsult och projektledare för utveckling och design av utbildningar. Louise är civilekonom, utbildad coach (ICF) samt ”accredited trainer” för projektledningsmetodiken PRINCE2. Hon arbetar främst i Stockholm, men har även nationella och internationella uppdrag.

Samarbetspartners:

Följ oss på LinkedIn: Effektiva Arbetsvanor

Tab contains no module instances.