Våra utbildningar hjälper människor att hantera sin arbetsdag genom att fokusera på rätt saker och att nå uppsatta mål genom att:

- Skapa goda arbetsvanor
- Öka fokuseringen på mål
- Förbättra tidsplaneringen
- Förenkla rutiner och samarbete
- Bättre utnyttja e-post program
- Minska stressen

Läs mer om våra
specialanpassade tjänster
i spalten till vänster

Test i arbetseffektivitet:

Du får även möjlighet att göra ett test i arbetseffektivitet där du kan se dina styrkor och svagheter vad gäller just arbetseffektivitet. Testet kan också göras om efter avslutad kurs för att se om det skett några förändringar och om investeringen gett resultat.

Tab contains no module instances.