Ett urval av kunder vi arbetat kontinuerligt med de senaste åren:

 • Alfa Laval AB
 • Dahl
 • E.ON
 • IKEA
 • Ringhals
 • SKB
 • SLU
 • Vattenfall
 • Gambro
 • SAAB AB
 • OKG

Vi genomför även våra program för mindre företag och kommuner runt om i Sverige.
Kontakta oss gärna för att få namn på referenspersoner som arbetar i motsvarande situation som din egen.

"Hantering av inkommande e-post går väldigt snabbt. Jag tänker på ett annat bättre sätt" - Tjänsteman på kommun

"Jag fick bra och enkla tips för hur jag blir effektivare i mitt vardagliga arbete - jättebra!" - Chef på energibolag

"I now end one thing at the time, and get less queued work" - Project manager

"Fick mig att fundera på vad jag lägger tid på och vad som kan effektiviseras" - Avdelningschef

Tab contains no module instances.