Ha en skön sommar,

2018-07-09 08:23:16

Jag vill önska er alla en lång och skön sommar. Så hoppas jag att vi hörs av och ses när verkligheten faller över oss igen och för min del kommer det att bli vecka 32. Nu tänker jag gå och bada :-)
God Jul och ett Gott Nytt År
Effektiva Arbetsvanor har flyttat
Effektiva Arbetsvanor hjälper barn i Malwi
Börja ett nytt arbetsliv 2016!
One Note - Varför Då?
Effektiva Arbetsvanor på B2B mässan i Stockholm den 22 oktober
Effektivisera ert projektarbete
Öppna kurser i personlig effektivitet
Ny samarbetspartner i Danmark

Aktuellt

Effektivisera ert projektarbete

2014-03-31

Varför används projekt så ofta inom alla typer av verksamheter och varför ser projekt ut som de gör? Det är två grundläggande frågeställningar som har fokus på att styra företag och organisationer på ett så effektivt sätt som möjligt. I vår grundkurs i Praktisk Projektledning hjälper vi er att fokusera på framgångsfaktorerna för att lyckas med projekt som t ex; att vid starten skapa en karta över hela resan i form av en tidplan, att tydligt definiera projektets mål och styrparametrar, att se över roller och ansvarsområden samt hur kommunikationen ska ske till projektets intressenter. Utöver detta behövs en förmåga att agera på hur verkligheten ser ut under genomförandet med tanke på risker och ändringar som behöver hanteras och hur projektledaren leder arbetet i teamet på ett effektivt sätt mot uppsatta mål.

Kursen ger en övergripande förståelse för att arbeta och leda i projektform och ett ramverk för hur man kan genomföra projekt på ett strukturerat sätt.

Ni har även möjlighet att fördjupa er i några ämnen. Bl.a. finns det möjlighet att titta på personlig effektivitet utifrån en projektledares eller projektmedlems synvinkel. Hur förbättrar jag arbetsrutinerna och strukturer samt använder Outlook och OneNote på bästa sätt i mitt dagliga projektarbete?

Du kan även fördjupa dig i kommunikationsfrågeställningar. Hur få vi en geografiskt spridd projektgrupp att fungera optimalt? Hur skapar vi bättre förutsättningar för produktiva projektmöten och fungerande dokumentationsrutiner?

Vi på Effektiva hjälper dig gärna att skapa produktivare projekt. Kontakta oss gärna på 040-664 67 50 eller info@effektiva.se för mer information.