Lean office

- För det moderna kontoret

Vårt sätt att arbeta på kontor har radikalt förändrats de senaste åren. Vi går mer och mer från ”det synliga kontoret” med medarbetare och grupper som fysiskt sitter på samma plats. Närmaste chef och kollegor sitter inte långt ifrån och man möts spontant i korridorer eller i kafferum.

Nu går vi mot ”det osynliga kontoret” som innebär att:

  • Informationsflödet inte syns
  • Sparad info finns i datorer på egna ytor & i mailmappar
  • Mycket arbete utförs på andra platser än på kontoret, och ofta på "icke kontorstid"
  • Personerna som samarbetar sitter inte fysiskt på samma ställe utan kan vara spridda över världen

Vi måste därför tänka i nya banor.

Vi varvar teori om Lean med att jobba personligt med varje individ för att eliminera onödigt arbete. Samtidigt skapas positiva attityder och beteenden som främjar samarbete. Vi hjälper också till att standardisera vissa processer som t.ex. Mailpolicy, Mötespolicy och "spelregler" för den "öppna" miljön.

"Nu behöver jag inte längre spara allt själv eftersom vi har fått ordning på den gemensamma servern"

För mer info:
programblad

Tab contains no module instances.