Effektiva möten

- Få väl fungerande mötesrutiner

Mötesverksamheten är en viktig process i alla organisationer. Hur de fungerar, speglar och påverkar hela företagets sätt att fungera. Vi går igenom hur man kan genomföra möten för att samtliga ska känna att tiden används effektivt och ni snabbare når fram till era mål. Viktigt är vilken typ av möte som ska användas, till exempel telefonmöten, Lync-möten etc.

Syfte: Skapa medvetenhet om alternativa arbetssätt för att kunna göra egna val för framtida möten

Mål: Få väl fungerande mötesrutiner före, under och efter möten.

Programmet kan genomföras som seminarie med teoripass varvat med workshops i mindre grupper. Alternativt anpassas för fasta mötesgrupper.

"Vi har äntligen fått ordning på våra onsdagsmöten. Nu hinner vi både ta upp saker vi funderar på och diskutera problem"

För mer info:
programblad

Tab contains no module instances.