Minska stressen genom att sluta "multi-taska" och eliminera dina störningar

2018-05-15 11:38:32

Det effektivaste sättet att använda din hjärna på är att göra en sak i taget och att avsluta det så långt som möjligt. Redan när man har två uppgifter framför sig minska möjligheten till koncentration. Så att multi-taska då lurar vi oss själva att tro att vi är effektiva. Du ror du arbetar bra men du har bara sänkt kraven på dina arbetsuppgifter.

  1. Så för att hjälpa hjärnan att hålla fokus, stäng av "pling" på mail och telefon. Det är du som bestämmer när du ska läsa dina mail och inte de som skickar dem.
  2. Var disciplinerad och läs dina mail 2-3 gånger per dag. Annars gör du inget annat än att hanterar dina mail.
  3. Ha du större koncentrationsuppgifter se till att du får ostörd tid att arbeta med dem. Detta kräver att du avsätter tid för det i din kalender.
  4. Arbeta med dina koncentrationsuppgifter där du får minst störningar. Prova att stänga dörren, arbeta hemifrån om det fungerar eller gå och sätt dig någon annanstans.

Låt din hjärna gå på "tomgång" ibland under arbetsdagen, då ökar du möjligheten till att koncentrera dig.

Behöver du hjälp att balansera din arbetsdag och att hålla nere stressen, hör av dig till oss.

 

 

Händelsestyrd eller Viljestyrd, hur vill du arbeta?
Förbättra ert arbetsflöde!
Varför använda OneNote?
Dåliga Möten kostar både tid och pengar!
"Gör Rätt saker och Gör dem rätt."
Full In-Box efter sommare?
En checklista för att bedöma vikten av de arbetsuppgifter som kommer i din väg.
Sluta skjuta upp tråkiga uppgifter med hjälp av fyra enkla knep
Nyckeln till framgång (och en enklare vardag) är att kunna säga NEJ
Den magiska formeln för att ligga i fas och skapa förtroende
Glöm inte aktivera "frånvaro­hanteraren"
Testa din Arbetseffektivitet!
Tips på nyårslöften! Välj rätt och fatta kloka beslut under 2013
Hur effektiva är era möten?

Effektiva tips

Tips på nyårslöften! Välj rätt och fatta kloka beslut under 2013

2012-12-05

De flesta av oss har bättre koll på hur en iPhone fungerar än vår egen hjärna. Vi optimerar telefonen med appar för att underlätta vardagen men vet inte vad vi kan göra för att vår hjärna ska hjälpa oss att fatta bra beslut. Beslutsfattande är en viktig del i alla ledarskapsroller, oavsett om man sitter vid köksbordet på hemmaplan, eller befinner sig i styrelserummet.

Dags att ta kommandot över besluten under 2013. Lite tips på vägen:

Vi behöver lära oss att arbeta smartare, inte mer! När vi har lagom mycket att göra och kroppen är i balans använder vi mer av den välutvecklade delen av hjärnan, pannloberna. Vi kan föreställa oss framtiden, planera och hämma impulser. När vi å andra sidan är stressade tar en annan mer primitiv del av hjärnan över och vi blir mindre kreativa och fattar impulsivare beslut. För att ladda en trött och stressad hjärna behövs återhämtning i form av t ex promenad eller någon annan god vana. Vilken vana väljer du för uppladdning?
Vikten av bra beslutsfattande. Man brukar definiera beslutsfattande som en process där hjärnan väljer en handling framför ett eller flera andra alternativ. Vi kan fatta snabba och känslosamma beslut respektive långsamma och mer genomtänkta. Vi behöver avsätta tid till reflektion och översikt för att kunna fatta bra beslut, då vi höjer oss lite över detaljerna och tänker på mål och planer för den kommande perioden. När passar det dig att avsätta tid för att planera det arbetet inför kommande vecka?
Fördela hjärnresurserna Att köra sin hjärna på max varje dag är inte bra i längden, vi måste fördela hjärnresurserna på rätt sätt under en arbetsdag. Vissa forskare hävdar att det bara är några timmar per dag som vi kan använda den ”smartare” delen av hjärnan. Vi kan spara pannlobskraft genom att stänga av mobilen ibland, kolla e-post vid bestämda tider och att varva arbetsuppgifterna beroende på energinivå. Hur kan du lägga upp en optimalare arbetsdag med tanke på hjärnenergin?

Läs mer om författaren till boken ”Välj rätt! En guide till bra beslut” av Katarina Gospic.