Minska stressen genom att sluta "multi-taska" och eliminera dina störningar

2018-05-15 11:38:32

Det effektivaste sättet att använda din hjärna på är att göra en sak i taget och att avsluta det så långt som möjligt. Redan när man har två uppgifter framför sig minska möjligheten till koncentration. Så att multi-taska då lurar vi oss själva att tro att vi är effektiva. Du ror du arbetar bra men du har bara sänkt kraven på dina arbetsuppgifter.

  1. Så för att hjälpa hjärnan att hålla fokus, stäng av "pling" på mail och telefon. Det är du som bestämmer när du ska läsa dina mail och inte de som skickar dem.
  2. Var disciplinerad och läs dina mail 2-3 gånger per dag. Annars gör du inget annat än att hanterar dina mail.
  3. Ha du större koncentrationsuppgifter se till att du får ostörd tid att arbeta med dem. Detta kräver att du avsätter tid för det i din kalender.
  4. Arbeta med dina koncentrationsuppgifter där du får minst störningar. Prova att stänga dörren, arbeta hemifrån om det fungerar eller gå och sätt dig någon annanstans.

Låt din hjärna gå på "tomgång" ibland under arbetsdagen, då ökar du möjligheten till att koncentrera dig.

Behöver du hjälp att balansera din arbetsdag och att hålla nere stressen, hör av dig till oss.

 

 

Händelsestyrd eller Viljestyrd, hur vill du arbeta?
Förbättra ert arbetsflöde!
Varför använda OneNote?
Dåliga Möten kostar både tid och pengar!
"Gör Rätt saker och Gör dem rätt."
Full In-Box efter sommare?
En checklista för att bedöma vikten av de arbetsuppgifter som kommer i din väg.
Sluta skjuta upp tråkiga uppgifter med hjälp av fyra enkla knep
Nyckeln till framgång (och en enklare vardag) är att kunna säga NEJ
Den magiska formeln för att ligga i fas och skapa förtroende
Glöm inte aktivera "frånvaro­hanteraren"
Testa din Arbetseffektivitet!
Tips på nyårslöften! Välj rätt och fatta kloka beslut under 2013
Hur effektiva är era möten?

Effektiva tips

Hur effektiva är era möten?

2012-10-03

- Vad är syftet med ert möte, vad är ert mål?

- Vad ska mötet innehålla, finns det någon agenda. Hur lång tid innan mötet ska agendan skickas ut?

- I kallelsen till mötet ska det tydligt framgå vilka förberedelser som krävs av mötesdeltagarna.

- Vad förväntar vi oss av ordföranden för mötet ev. sekreterare och mötesdeltagarna. Rollerna i mötet ska vara tydliga.

- Se till att det skrivs protokoll eller minnesanteckningar för mötet. Är det ett beslutsmöte skriv gärna VAD som ska göras, NÄR det ska vara klart och VEM som har fått uppgiften.

- Vad som är väldigt viktigt men som ofta glöms bort är själva uppföljningen av besluten som fattats.

För att göra era möten effektivare se till att ni har kontinuerlig förbättring av de möten som är återkommande. Upprätta en åtgärdplan för förbättringarna och följ upp.