Effektivare projekt

- FÅ UT MER AV ERA PROJEKT

I vårt seminarieprogram i Projekteffektivitet hjälper vi er att fokusera på framgångs-faktorerna för lyckade projekt t ex att vid starten tydligt definiera projektets mål och styrparametrar samt att skapa en karta över hela projektet i form av en projekt- och tidsplan. Under projektets genomförande behöver projektledaren leda arbetet i teamet på ett effektivt sätt varför vi tittar på personlig effektivitet utifrån projektledarens och projektmedlemmarnas synvinkel.

Programmet i Projekteffektivitet syftar till att deltagarna ska få:

  • Kunskap och redskap för ökad personlig effektivitet utifrån projektledarens och projektmedlemmarnas roller och utmaningar.
  • Verktyg och praktisk träning i de viktigaste momenten inom projektledning.
  • Ökad teoretisk kunskap om projekt som arbetsform.

Vi varvar teori och praktiska övningar i workshops med personlig rådgivning. Vi kundanpassar programmet efter era behov så att ni kan kombinera de områden som är aktuella för er.

För mer info:
Seminarieprogram projekteffektivitet

Vi erbjuder även följande grundkurser i projektledning:

Tab contains no module instances.