Minska stressen genom att sluta "multi-taska" och eliminera dina störningar

2018-05-15 11:38:32

Det effektivaste sättet att använda din hjärna på är att göra en sak i taget och att avsluta det så långt som möjligt. Redan när man har två uppgifter framför sig minska möjligheten till koncentration. Så att multi-taska då lurar vi oss själva att tro att vi är effektiva. Du ror du arbetar bra men du har bara sänkt kraven på dina arbetsuppgifter.

 1. Så för att hjälpa hjärnan att hålla fokus, stäng av "pling" på mail och telefon. Det är du som bestämmer när du ska läsa dina mail och inte de som skickar dem.
 2. Var disciplinerad och läs dina mail 2-3 gånger per dag. Annars gör du inget annat än att hanterar dina mail.
 3. Ha du större koncentrationsuppgifter se till att du får ostörd tid att arbeta med dem. Detta kräver att du avsätter tid för det i din kalender.
 4. Arbeta med dina koncentrationsuppgifter där du får minst störningar. Prova att stänga dörren, arbeta hemifrån om det fungerar eller gå och sätt dig någon annanstans.

Låt din hjärna gå på "tomgång" ibland under arbetsdagen, då ökar du möjligheten till att koncentrera dig.

Behöver du hjälp att balansera din arbetsdag och att hålla nere stressen, hör av dig till oss.

 

 

Händelsestyrd eller Viljestyrd, hur vill du arbeta?
Förbättra ert arbetsflöde!
Varför använda OneNote?
Dåliga Möten kostar både tid och pengar!
"Gör Rätt saker och Gör dem rätt."
Full In-Box efter sommare?
En checklista för att bedöma vikten av de arbetsuppgifter som kommer i din väg.
Sluta skjuta upp tråkiga uppgifter med hjälp av fyra enkla knep
Nyckeln till framgång (och en enklare vardag) är att kunna säga NEJ
Den magiska formeln för att ligga i fas och skapa förtroende
Glöm inte aktivera "frånvaro­hanteraren"
Testa din Arbetseffektivitet!
Tips på nyårslöften! Välj rätt och fatta kloka beslut under 2013
Hur effektiva är era möten?

Effektiva tips

Dåliga Möten kostar både tid och pengar!

2016-04-20

Möten är en tillgång och en nödvändighet i alla organisationer förutsatt att de är rätt genomförda.

 • När du kallar till möte använd Outlook kalendern om det är Outlook ni använder.
 • Skicka med Agenda eller vad det är som ska förberedas inför mötet
 • Var tydlig med mötets syfte.
 • Kräver mötet förberedelse för dig, blocka tid för detta i din kalender.
 • Var tydlig med vad det är för typ av möte, informations-, diskussions- eller beslutsmöte.
 • Börja i tid även om inte alla har kommit, lika viktigt sluta i tid.
 • Om du går på ett möte , se då till att din attityd och beteende stödjer mötet, var engagerad och positiv. Annars tacka NEJ till mötet.
 • Prova att "skippa" elektronik (mobil, laptop) på ett möte- 3 skäl till varför...
 • 1)Kortare Möten-färre avbrott och distraktioner
 • 2)Bättre beslut - Deltagarna är närvarande på riktigt. 
 • 3) Mer aktiva deltagare
 • Måste mötet vara hela timmar? Prova med t.ex. 45 min
 • Lägg inte möten "kloss i kloss", om det går att undvika
 • Stäm av innan mötet slutar, så att alla är med på vad som har beslutats dvs. VAD, VEM och NÄR ska det göras.
 • Utvärdera era möten med jämna mellanrum 
 • Fundera på vad det är för typ av möte ni ska hålla, Skype, Webbex, Video eller ett vanligt möte. 

Vill Ni ha hjälp med att få fart på era möten? Hör av Er till oss i så fall. Lycka till